Đᴏ̂ɪ ɴᴀᴍ ɴᴜ̛̃ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴᴀ̣ɴ ᴄʜɪ̉ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ 5 ᴛʜᴀ́ɴɢ

H̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼r̼a̼̣̼n̼g̼ ̼s̼á̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ 1̼/̼1̼1̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼K̼C̼N̼ ̼Đ̼i̼ề̼̼m̼ ̼T̼h̼u̼̣̼y̼ ̼(̼T̼h̼á̼̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.

 

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼i̼ề̼m̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼3̼0̼’̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼i̼ề̼m̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼H̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼

Vụ đôi nam nữ tử vong do đâm vào ống cống trên đường: Gặp nạn chỉ vài ngày trước đám cưới, cô gái đang mang bầu 5 tháng - Ảnh 1.

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼0̼M̼6̼-̼6̼2̼.̼.̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼.̼,̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ô̼ ̼M̼ú̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼.̼,̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼ừ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼i̼ề̼m̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

̼V̼ề̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼ừ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼n̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼i̼ề̼m̼ ̼T̼h̼u̼ỵ̼.̼

̼”̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼4̼/̼1̼0̼ ̼(̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼)̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼3̼0̼’̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼i̼ề̼m̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼H̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼

Hiện trường thương tâm vụ tai nạn khiến đôi vợ chồng sắp cưới, trong đó người vợ đang mang thai 5 tháng tử vong - Ảnh 2.
C̼h̼i̼ế̼̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼̼y̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼d̼ư̼̣̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼v̼ê̼̣̼t̼ ̼m̼á̼̼u̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼a̼n̼g̼ ̼l̼ổ̼̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼u̼ồ̼̼n̼:̼ ̼M̼a̼̣̼n̼g̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼i̼)̼

̼C̼ó̼̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼̼y̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼d̼ư̼̣̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼ố̼̼n̼g̼ ̼c̼ố̼̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼.̼ ̼L̼ư̼̣̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ư̼̣̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼t̼â̼̣̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.̼

Hiện trường thương tâm vụ tai nạn khiến đôi vợ chồng sắp cưới, trong đó người vợ đang mang thai 5 tháng tử vong - Ảnh 3.

C̼h̼i̼ế̼̼c̼ ̼ố̼̼n̼g̼ ̼c̼ố̼̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼m̼à̼̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼̼n̼ ̼b̼ằ̼̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼̼y̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼(̼N̼g̼u̼ồ̼̼n̼:̼ ̼M̼a̼̣̼n̼g̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼i̼)̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼P̼V̼,̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼,̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼0̼M̼6̼-̼6̼2̼.̼.̼ ̼d̼o̼ ̼H̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼.̼,̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼.̼,̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼ừ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼i̼ề̼m̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ê̼̣̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼.̼,̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼t̼h̼á̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼̼ ̼5̼.̼ ̼C̼h̼i̼̣̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼l̼à̼̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼̼n̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼đ̼á̼̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼̼i̼.̼

Hiện trường thương tâm vụ tai nạn khiến đôi vợ chồng sắp cưới, trong đó người vợ đang mang thai 5 tháng tử vong - Ảnh 4.

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼1̼1̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼â̼y̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼à̼y̼”̼

Hiện trường thương tâm vụ tai nạn khiến đôi vợ chồng sắp cưới, trong đó người vợ đang mang thai 5 tháng tử vong - Ảnh 5.

C̼ó̼̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ư̼̣̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼ố̼̼n̼g̼ ̼c̼ố̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼ ̼n̼ằ̼̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼d̼ư̼ớ̼̼i̼ ̼l̼ò̼̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼(̼N̼g̼u̼ồ̼̼n̼:̼ ̼M̼a̼̣̼n̼g̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼i̼)̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼.̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Thương xót: Vụ tại nạn khiến đội vợ chồng trẻ sắp cưới tử vong,trong đó người vợ đang mang bầu 5 tháng

Vụ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ đᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ sᴀ̆́ᴘ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ 5 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *